Үндсэн цэс
Нүүр хуудас
Мэндчилгээ
Бүтэц зохион байгуулалт
Үйл ажиллагаа
Эрх зүй
Мэргэжилийн туслалцаа
Харъяа байгууллагууд
Бүтээл зохиол
Олимпиад уралдаан
Статистик
Үнэлгээ
Ерөнхий шалгалт
Хэлэлцүүлэг
Зургийн цомог
Нэвтрэх хэсэг

Нууц үгээ мартсан бол энд дар!
Гишүүн биш бол? Гишүүнээр бүртгүүлэх
ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд тусламж Хэвлэх И-майл
Бичсэн: Б.Бямбаханд   
2010/02/07
Энэ удаа шалгалтанд бэлтгэгч та бүхэнд өөрийн элсэхийг хүсч буй сургууль, мэргэжлээр ямар шалгалт өгөх талаар зөвлөж байна. 2009 онд МИДСК-аас гаргасан журмаар БҮЛЭГ хэрхэн хувааж байсныг танилцуулж байна.  Зарим бүлэг байхгүй байгаа нь тэр бүлэгт хамаарах сургууль мэргэжлийн хуваарь манай аймагт ирээгүй болно.

Бүлгийн дугаар

Шалгалт

Сургуулийн дугаар

Сургууль, Мэргэжлийн чиглэл

1-р бүлэг

Монгол хэл 100

МУИС

Монгол хэл эх бичиг судлал

МУИС

Утга зохиол судлал

МУИС

Ардын урлаг судлал

МУБИС

Багш монгол хэл уран зохиол

МУБИС

Сэтгэл судлал

МУБИС

СӨНХ багш

УБИС

Сэтгүүл зүй

Орхон ИС

Багш монгол хэл уран зохиол

Орхон ИС

Нийгмийн ажилтан

Орхон ИС

Утга зохиол судлал ажилтан

УБИС

Гадаад хэл орон судлал

2-р бүлэг

Монгол хэл 70 гадаадхэл 30

МУИС

Монгол япон судлал

УБДС

Монгол солонгос хэл судлал

Орхон ИС

Сэтгүүл зүй

3-р бүлэг

монгол хэл 30 ур чадвар 70

Соёл ДС

багш дуу хөгжмийн

МУБИС

биеийн тамир спортын дасгалжууагч

МУБИС

багш биеийн тамир эрүүл мэнд

ҮБТДС

эмчилгээ биеийн тамир эрүүл мэнд

ҮБТДС

биеийн тамир спортын дасгалжууагч

4-р бүлэг

Монгол хэл 70 гадаадхэл 30

МУБИС

Багш бага анги

5-р сургууль

Математик 100

МУИС

Компьютер программ хангамж

МУИС

Марктингийн менежмент

МУИС

Менежмент олон улсыг худалдаа

МУИС

Менежмент банкны

МУИС

санхүү мэдээлэл зүй

МУИС

Компьютерийн тех хангамж сүлжээ

МУИС

Ня-бо бүртгэл

МУИС

Татварын ня-бо хяналт

МУИС

Эдийн засгийн онол

МУИС

Бизнесийн менежмент

МУИС

Мэдээллийн систем

ТЗДС

Зүтгүүрийн аж ахуй

ТЗДС

Машин механизмын ашиглалт

ТЗДС

Тээврийн менежмент

МУИС

Мэдээллийн технологи

МУИС

Хэрэглээний статистик

МУИС

багш математик мэдээлэл зүй

МУИС

компьютерийн техник хангамж

МУИС

Компьютерийн техник 

МУИС

Статистик

МУБИС

Математик физикийн багш

МУИС

математик 

ХААИС

газрын үнэлгээ

МУИС

Хүн ам зүй

МУИС

математик хэрэглээ

МУБИС

физик математикийн багш

ХААИС

Ня-бо бүртгэл

ТЗДС

ТЗ-ын барилга байгууламж замын АА

ХААИС

Эдийн засаг математик загварчлал

МУБИС

Багш мэдээлэл зүй англи хэл

ХААИС

математик программ хангамж

ТЗДС

ТЗ-ын ашиглалт техникч

ТЗДС

ТЗ-ын барилга байгууламж техникч

МУБИС

мэдээлэл зүйн багш

ХААИС

Статистик

МУБИС

багш байгалийн ухаан

МУБИС

багш математик 

ТЗДС

Илчит тэрэгний тех мех

ТЗДС

Вагоны тех мех

Орхон ИС

Ня-бо бүртгэл

Орхон ИС

бизнесийн э/з худалдааны

ТЗДС

Ашиглалтын техникч

Орхон ИС

ЭЗО эдийн засаг

ТЗДС

замын техникч

Орхон ИС

Ня-бо бүртгэл хяналт

Орхон ИС

бизнесийн э/з худалдааны

Орхон ИС

Ня-бо бүртгэл хяналт

ТЗДС

замын техникч

УБИС

математик программ хангамж

6-р бүлэг

Мат 70 англи хэл 30

МУИС

ОУХ эдийн засаг

СЭЗДС

Банкны удирдлага

СЭЗДС

Бизнес менежмент Далион

СЭЗДС

Ня-бо бүртгэл

СЭЗДС

Бизнесийн менежмент

СЭЗДС

Санхүүгийн удирдлага

ХҮДС

Санхүүгийн удирдлага

ХҮДС

Эдийн засаг математик загварчлал

7-р бүлэг

Мат 70 гадаадхэл 30

ХУИС

Ня-бо бүртгэл мэдээлэл /англи

ХУИС

Комп. Тех хангамж сүлжээ

ХУИС

комп. Прог хангамж англ

УБДС

компь. График дизайн

СУИС

Соёл урлагийн удирдлага

УБДС

Комп программ хангамж

УБДС

МАА-р мэргэшсэн фермер

9-р бүлэг

Мат-70 физ-30

МУИС

Электроник автоматик

МУИС

Ус судлал усны хими

МУИС

Хүрээлэн байгаа орчны хамгаалал

УБИС

Компьютер тех хангамж сүлжээ

10-р бүлэг

Мат 70 газарзүй 30

МУИС

Байгал хамгаалал хяналт үнэлгээ

МУИС

Шатах ашигт малтмал эрэл хайгуул

МУИС

Геологи

МУИС

Үйлдвэрлэлийн мен уул уурхай

МУИС

Хот бүс нутгийн төлөвлөлт

МУИС

Үйлдвэрлэлийн мен аялал жуулч

МУИС

Эдэлбэр газрын кадастр

МУИС

Менеж. Газар зохион байгуулалт

МУИС

Газарзүй

11-р бүлэг

Мат 50 гадаад хэл

ШУТИС

Харилцаа холбооны менежмент

ШУТИС

Мэдээллийн сист. Менеж

ШУТИС

Эрчим хүчний удирдлага

ШУТИС

Аялал жуулчлалын удирдлага

ШУТИС

Жижиг дунд үйлдвэрийн менеж.

ШУТИС

Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент

ШУТИС

Техникийн орчуулга

ШУТИС

Уул уурхайн удирдлага

Мандах ДС

Ня-бо бүртгэл

12-р бүлэг

Мат 50 физ 50

ШУТИС

Үйлдвэрийн механикжуулалт

ШУТИС

Үйлдвэрийн орчин зүй

ШУТИС

Үйлдвэрийн экологи

ШУТИС

Үйлдвэрлэлийн орчин зүйн инженер

ШУТИС

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

ШУТИС

Барилгын модон эдлэл технологи

ШУТИС

Аж үйлдвэрийн дулаан хангамж

ШУТИС

Геодези

ШУТИС

Геологи

ШУТИС

Авто замын барилга

ШУТИС

Авто машины ашиглалт

ШУТИС

Арьс ширэн эдлэлийн технологи

ШУТИС

дотоод шаталтат хөдөлгүүр

ШУТИС

Дулааны процес автоматжуулалт

ШУТИС

Дулааны цахилгаан станц

ШУТИС

Ашигт малт. Уурхай баяж. Техно

ШУТИС

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул

ШУТИС

Радио телевизийн тех технологи

ШУТИС

Радио холбоо

ШУТИС

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

ШУТИС

Инженер багш

ШУТИС

Инженер математик

ШУТИС

Инженер физик

ШУТИС

Инженерийн бэлтгэл

ШУТИС

Инженерийн процесс загварчлал

ШУТИС

Комп. Тех хангамж сүлжээ

ШУТИС

Компьютер тех сүлжээ

ШУТИС

Компьютерийн программ хангамж

ШУТИС

Компьютерийн систем

ШУТИС

Компьютерийн системийн хамгаалалт

ШУТИС

Компьютерийн техник

ШУТИС

Оёмол бүтээгдхүүн технологи

ШУТИС

Металл боловсруулалт засварын үйлд

ШУТИС

Металл судлал

ШУТИС

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

ШУТИС

Машины электрон систем

ШУТИС

Нефть хий хадгалалт тээвэрлэлт

ШУТИС

Нефть хийн өрөмдлөг

ШУТИС

Нисэх техник

ШУТИС

Модны үйлдвэрлэлийн техник

ШУТИС

Мэдээллийн сүлжээ

ШУТИС

Мэдээлэл ном сангийн автоматж

ШУТИС

Мэдээлэл хэмжлийн электроник

ШУТИС

Нэхмэл үйлдвэр хими технологи

ШУТИС

Нэхмэл сүлжмэл үйлдвэрийн технологи

ШУТИС

Сансрын геодези астрономи

ШУТИС

Сантехникийн инженерийн байгууламж

ШУТИС

Сэргээгдэх эрчим хүч

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн аппарат

ШУТИС

Халаалт агаар сэлгэлт

ШУТИС

Хайгуулын өрөмдлөг тех технологи

ШУТИС

Цахилгаан систем

ШУТИС

Цахилгаан систем автом

ШУТИС

Цахилгаан хангамж

ШУТИС

Цахилгаан холбоо

ШУТИС

Цахилгаан электроник

ШУТИС

Усан хангамж ус цэвэрлэгээ

ШУТИС

Усны барилга байгууламж

ШУТИС

Хөргөлтийн тоног төхөөрөмж

ШУТИС

Уул уурхайг ашиглалт технологи

ШУТИС

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

ШУТИС

Уул уурхайн цах тоног төхөөрөмж

ШУТИС

Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт

ШУТИС

Хөнгөн үйлдвэрийн машин тоног төх

ШУТИС

Шуудан холбоо

ШУТИС

Хэвлэлийн үйлдвэрийн технологи

ШУТИС

Эдэлбэр газрын кадастр

ЭМШУИС

Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүй

ЭМШУИС

Эрүүл мэндийн эдийн засаг

ШУТИС

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

13-р бүлэг

математик 30 ур чадвар 70

ШУТИС

Архитектур

ШУТИС

Компьютер график дизайн

МУИС

мультимедиа холбооны технологи

МУИС

Компьютер график дизайн

ШУТИС

Үйлдвэрлэлийн дизайн

ШУТИС

хэвлэлийн график дизайн

МУБИС

багш зураг дизайн

ШУТИС

хувцасны дизайн

ШУТИС

оёмол бүтээгдхүүн загвар зохион бүтээлт

ШУТИС

арьс ширэн эдлэл загвар зохион бүтээлт

ШУТИС

Мебель модон эдлэл дизайн

МУБИС

багш техник урлалын

МУБИС

Компьютер график дизайн

ШУТИС

Нэхмэл эдлэлийн дизайн

14-р бүлэг

НТМ-100

МУБИС

нийгмийн ухааны багш

МУБИС

багш гүн ухааны

УБИС

Төрийн захиргааны удирдлага

Шихихутаг

Эрх зүй

Орхон ИС

Эрх зүй хууль эрх зүй

Соёмбо

Төрийн захиргааны удирдлага

Хөд. ДС

Нийгмийн халамж

Соёл ДС

номын сан судлал мэдээлэл

15-р бүлэг

НТМ 70 гадаад хэл 30

МУИС

Улс төр судлал

МУИС

Сэтгэл судлал

МУИС

Социологи

МУИС

Нийгмийн халамж 

МУИС

Шашин судлал

МУИС

Гүн ухаан

17-р бүлэг

НТМ 70 мат-30

МУИС

олон улсын эрх зүй

МУИС

эрх зүй

ШУТИС

Нийгмийн халамж хангамж

18-р бүлэг

НТМ 50 Биологи 50

ЭМШУИС

Эрүүл мэнд нийгмийн халамж

19-р бүлэг

Монголын түүх-100

МУИС

Нийгэм соёл антрпологи

МУИС

түүх

МУИС

археологи

МУБИС

багш түүх нийгмийн

Соёл ДС

Түүх музей

21-р бүлэг

Мон түүх-70 гадаад хэл 30

СУИС

Соёл судлал

22-р бүлэг

гадаад хэл 100

МУИС

Хятад хэл судлал

МУИС

Япон судлал

МУИС

Франц судлал

МУИС

Герман судлал

МУИС

Солонгос судлал

МУИС

Орос судлал

МУБИС

багш орос англи хэл

МУБИС

багш гадаад хэлний

ХААИС

байгалийн аялал жуулчлал

МУБИС

багш гадаад хэлний

МУБИС

багш монгол гадаад хэл

Орхон ИС

Япон хэлний орчуулга

Орхон ИС

Солонгос хэл

Орхон ИС

Нарийн бичиг орчуулга

Орхон ИС

Солонгос хэл

Орхон ИС

Англи хэл

24-р бүлэг

математик 30 англи хэл 70

ХҮДС

үйлдвэрлэлийн менежмент

ХҮДС

Бизнесийн сэтгэл зүйч

25-р бүлэг

Гадаад хэл 70 НТМ-30

ХУИС

багш герман хэл

ХУИС

орчуулагч франц хэл

Зохиомж

ОУ-ын сэтгүүлч англи хэл

Хөд. ДС

Хүний нөөцийн менежмент

26-р бүлэг

Хими 100

МУБИС

Хими экологи

МУБИС

Хими байгал шинжлэлийн багш

27-р бүлэг

Хими 50 Биологи 50

ЭМШУИС

Анагаах

ЭИШУИС

Нүүр ам судлал

ЭМШУИС

Нийгмийн эрүүл мэнд

ЭМШУИС

Эм зүй

ЭМШУИС

Уламжлалт анагаах ухаан

Этүгэн

Анагаах

Этүгэн

Эм зүй

Этүгэн

Био анагаах

Этүгэн

Анагаах

Этүгэн

Био анагаах

Этүгэн

Сувилахуй

Улаанбаатар ДС

Сувилахуй сувилахуйн арга зүй

28-р бүлэг

хими 50 математик 50

ШУТИС

Нефть бүтээгдхүүн хими технологи

ШУТИС

хими технологи

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн технологи эрүүл ахуй

ШУТИС

Хүнсний үйлдвэрийн технологи 

ШУТИС

Хүнсний биотехнологи

ШУТИС

Аналитик хими

ШУТИС

Хоол зүй тэжээхуйн ухаан

29-р бүлэг

хими 70 физик 30

МУИС

Нефтийн хими

МУИС

хими технологи

МУИС

органик бус байгалийн нэгдэл

МУИС

Хими байгал шинжлэлийн багш

30-р бүлэг

физик-100

МУИС

цөмйн технологи

МУИС

Физик электроник

МУИС

Сэргээгдэх эрчим хүч

МУИС

физик байгал шинжлэлийн багш

МУИС

физик хэрэглээний физик

МУИС

геофизик

МУБИС

физик мэдээлэл зүйн багш

МУБИС

багш физик байгал шинжлэл

МУБИС

Физик электроник

МУИС

физик

Улаанбаатар ИС

Физик электроник

32-р бүлэг

Биологи 100

МУБИС

Багш биологи эрүүл мэндийн

МУБИС

багш биологи байгал шинжлэл

МУБИС

багш газарзүй биологи

УБИС

Биологи

33-р бүлэг

Биологи 70 мат 30

МУИС

биологи биотехнологи

МУИС

Биологи

МУИС

Био информатик

ЭМШУИС

Био анагаах

МУИС

Биологи байгал хамгаалал

МУИС

Ой судлал

34-р бүлэг

Газарзүй 100

МУБИС

Газарзүй байгал шинжлэл

36-р бүлэг

Хими биологи аль нэг

ХААИС

Газар тариалангаар мэргэш фермер

ХААИС

Агрономи

ХААИС

Агрохими хөрс судлал

ХААИС

Байгал хамгаалал хяналт үнэлгээ

ХААИС

Агнуурын биологи

ХААИС

Жижиг амьтны эмнэл зүй

ХААИС

Жимс ногооны аж ахуй

ХААИС

Загас үржүүлэг технологи

ХААИС

МАА-р мэргэшсэн фермер

ХААИС

Мал үржүүлэг

ХААИС

Мал эмнэл зүй

ХААИС

Мал эмнэлгийн хяналт

ХААИС

Мал эмнэлгийн эм зүй

ХААИС

Мах сүүний үйлдвэрийн технологи

ХААИС

Селекци үрийн аж ахуй

ХААИС

Хүнс ХАА-н бүтээгд химийн технологи

ХААИС

Таваар судлал

ХААИС

ХАА-н бүтээгдхүүн хими технологи

ХААИС

ХАА-н бүтээгдхүүн хяналт

ХААИС

ХАА-н биотехнологи

ХААИС

Ургамал хорио цээр

ХААИС

Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл

ХААИС

Хорио цээрийн үнэлгээ

ХААИС

Тэжээл бэлчээр судлал

ХААИС

Экологи байгал хамгаалал

37-р бүлэг

Мат хими аль нэг

ХААИС

Үйлдвэрлэийн менеж. МАА

ХААИС

Үйлдвэрлэийн менеж. Газар тариалан

ХААИС

ойн инженер

38-р бүлэг

Мат хими аль нэг

ХААИС

инжнер механик

ХААИС

Эдэлбэр газрын кадастр

ХААИС

газар зохион байгуулалт

ХААИС

инжнер механик

ХААИС

хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи

ХААИС

Цахилгаан хангамж

ХААИС

инжнер багш

ХААИС

Гидро механик инж

ХААИС

Машин механизм

ХААИС

Металл судлал

39-р бүлэг

Англи хэл хэл 30 ур чадвар 70

ХҮДС

Менежмент марктенг релам сурталчилгаа

 
< Өмнөх   Дараах >
Цаг
Баннер
Image
Image
Image
Image
 

© 2009 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дорнод аймаг Боловсрол Соёлын Газар. Сайтыг бүтээсэн Дорнод Нэт ХХК